dead в испанския речник на Оксфорд

Преводи за dead в Английски»Испански речника

1. dead (no longer alive):

2.1. dead (absolutely) inf:

Вижте също: body

1.1. body C (of human, animal):

dead в PONS речника

Преводи за dead в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
that's a (dead) cert inf
to be a dead ringer (for sb) inf

Преводи за dead в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

dead Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a dead ringer (for sb) inf

dead Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文