could в испанския речник на Оксфорд

Преводи за could в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. could (indicating possibility):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за could в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

could в PONS речника

Преводи за could в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: can2, can1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за could в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

could Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文