cheque в испанския речник на Оксфорд

Преводи за cheque в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: check2, check1

2.1. check (inspect):

checar Mex
checar Mex
checar Mex

2.2. check (verify):

checar Mex

4. check FIN:

Brit cheque
Brit cheque
talón m Esp

Преводи за cheque в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

cheque в PONS речника

Преводи за cheque в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: check

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cheque в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

cheque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文