carried в испанския речник на Оксфорд

Преводи за carried в Английски»Испански речника

2.1. carry (convey):

4. carry (involve, entail):

I.carry through VERB [Am ˈkɛri -, Brit ˈkari -] (v + o + adv, v + o + prep + o) (enable to survive)

1. carry on (continue):

to carry on -ing

carried в PONS речника

Преводи за carried в Английски»Испански речника

carried Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文