can't в испанския речник на Оксфорд

Преводи за can't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за can't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
a ese no hay quien le tosa Esp inf

can't в PONS речника

Преводи за can't в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: cannot, can2, can1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за can't в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

can't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文