brought в испанския речник на Оксфорд

Преводи за brought в Английски»Испански речника

Вижте също: bring

1.1. bring (take along):

2.1. bring (result in, produce):

1.1. bring (take along):

2.1. bring (result in, produce):

bring before VERB [Am brɪŋ -, Brit brɪŋ -] (v + o + prep + o)

bring home VERB [Am brɪŋ -, Brit brɪŋ -] (v + o + adv, v + adv + o)

brought в PONS речника

Преводи за brought в Английски»Испански речника

Вижте също: bring

brought Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文