bet в испанския речник на Оксфорд

Преводи за bet в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

2. bet (option):

2. bet (be sure):

I can do it! — (I) bet (you) you can't!
I can do it! — (I) bet (you) you can't!
Индивидуални преводни двойки
apuesta f a placé CSur

Преводи за bet в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
a place bet Am

bet в PONS речника

Преводи за bet в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bet в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

bet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

it is a fair [or safe] bet that ...
(do you) want to bet that ...?
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文