bad в испанския речник на Оксфорд

Преводи за bad в Английски»Испански речника

I.bad <comp worse, superl worst> [Am bæd, Brit bad] ADJ The usual translation of bad, malo, becomes mal when it is used before a masculine singular noun.

2.2. bad (unsatisfactory):

I was here firsttoo bad! inf

1. bad U:

bad в PONS речника

Преводи за bad в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. bad (not good):

malo, -a
macacoa f PRico
Индивидуални преводни двойки

Преводи за bad в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

bad Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文