ashamed в испанския речник на Оксфорд

Преводи за ashamed в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

apenado LatAm excluding CSur
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ashamed в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

ashamed в PONS речника

Преводи за ashamed в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за ashamed в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

ashamed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文