any в испанския речник на Оксфорд

Преводи за any в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. any (with negative and implied negative):

2. any (in questions):

3. any (in conditional sentences):

4. any (no matter which):

thanks a lot! — any time!
Индивидуални преводни двойки

Преводи за any в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
any old inf
al champazo phrase adv Perú inf
any which way Am inf
al champazo phrase adv Perú inf
any old how Brit inf

any в PONS речника

Преводи за any в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за any в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
alguno (-a)

any Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文