an в испанския речник на Оксфорд

Преводи за an в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: a, A

a [Am eɪ, ə, Brit ə, eɪ] before a vowel or silent ‘h’, an INDEF ART

1. a:

a
Индивидуални преводни двойки
an all-star team esp Am SPORTS

Преводи за an в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

an в PONS речника

Преводи за an в Английски»Испански речника

Вижте също: a, A

a [ə, stressed: eɪ] indef art before consonant, an [ən, stressed: æn] before vowel

Индивидуални преводни двойки

an Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文