amounts в испанския речник на Оксфорд

Преводи за amounts в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

amount to VERB [Am əˈmaʊnt -, Brit əˈmaʊnt -] (v + prep + o)

Индивидуални преводни двойки
ingente form

Преводи за amounts в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

amounts в PONS речника

Преводи за amounts в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за amounts в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

amounts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a check in the amount of ... Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文