allowance в испанския речник на Оксфорд

Преводи за allowance в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Вижте също: child benefit, child

1. child:

2. child:

to be with child liter

Преводи за allowance в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

allowance в PONS речника

Преводи за allowance в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за allowance в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

allowance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文