all-out в испанския речник на Оксфорд

Преводи за all-out в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. stomach (organ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за all-out в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
echar el resto Esp inf
to go all out inf

all-out в PONS речника

Преводи за all-out в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за all-out в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

all-out Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to run out of time, to be (all) out of time Am, Aus inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文