age в испанския речник на Оксфорд

Преводи за age в Английски»Испански речника

1. age C or U (of person, animal, thing):

age в PONS речника

Преводи за age в Английски»Испански речника

age Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文