afford в испанския речник на Оксфорд

Преводи за afford в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1. afford (have the ability to pay for):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за afford в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

afford в PONS речника

Преводи за afford в Английски»Испански речника

Индивидуални преводни двойки

afford Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文