Post в испанския речник на Оксфорд

Преводи за Post в Английски»Испански речника

1. post U (mail):

post esp Brit

Post в PONS речника

Преводи за Post в Английски»Испански речника

Post Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文