God в испанския речник на Оксфорд

Преводи за God в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. God:

God be with you prov
vaya (usted) con Dios dated

1.2. God in interj phrases:

God!

Вижте също: God Save the Queen

I.honest-to-God [Am ˌɑnəsttəˈɡɑd], honest-to-goodness [-ˈɡʊdnəs, -ˈɡʊdnɪs] ADJ inf attr

Преводи за God в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

God в PONS речника

Преводи за God в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Преводи за God в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

God Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文