'sale' в испанския речник на Оксфорд

Преводи за 'sale' в Английски»Испански речника

2. sale in phrases:

(on) sale or return Brit
(on) sale or return Brit

3. sale (clearance):

4.2. sale <sales, pl > (department):

sale + sing or pl vb
ventas + sing vb

'sale' в PONS речника

Преводи за 'sale' в Английски»Испански речника

'sale' Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文