Преводи за toe-cap в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

връх <върхъ̀т, върховѐ, бр: въ̀рха> СЪЩ м

2. връх (тънък остър край):

3. връх прен (висша степен):

Преводи за toe-cap в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文