thumb в PONS речника

Преводи за thumb в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Phrases:

thumbs up! inf
thumbs up! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за thumb в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

thumb Примери от PONS речника (редакционно проверени)

бия на очи разг

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文