Преводи за tax-free в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. limit (greatest amount allowed):

3. limit FIN:

Преводи за tax-free в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝнимум1 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

размѐр <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. размер и ИНФОРМ:

4. размер ФИН (на облагане, спестявания):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文