sth's в PONS речника

Преводи за sth's в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: something

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sth's в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

sth's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文