reliability в PONS речника

Преводи за reliability в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за reliability в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

reliability Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文