real-asset в PONS речника

Преводи за real-asset в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

за̀губ|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. загуба и ЮР, ТЪРГ (изгубване, щета, на печалба):

капита̀л <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. капитал ФИН, ИКОН:

Преводи за real-asset в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. loss a. INFOR:

2. loss:

Индивидуални преводни двойки

real-asset Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文