knew в PONS речника

Преводи за knew в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: know

1. know (have knowledge):

1. know (have knowledge):

Преводи за knew в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

knew Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文