joint-stock в PONS речника

Преводи за joint-stock в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дру̀жеств|о <-а> СЪЩ ср ЮР, ФИН

1. право (наука):

2. право:

Преводи за joint-stock в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. bank a. FIN:

Индивидуални преводни двойки

joint-stock Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文