Преводи за cross-frontier в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

трансфѐр <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ФИН

междунаро̀д|ен (-на)

международен -но <-ни> ПРИЛ:

Преводи за cross-frontier в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. capital FIN:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文