cross-examination в PONS речника

Преводи за cross-examination в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за cross-examination в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зпит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

I.подла̀гам нсв, подло̀жа св VERB прх

II.подла̀гам нсв, подло̀жа св VERB рефл подлагам се

ста̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ИКОН, ФИН

2. ставка (размер на заплащане):

cross-examination Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文