bluntly в PONS речника

Преводи за bluntly в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за bluntly в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

bluntly Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文