bid в PONS речника

Преводи за bid в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. bid COM, ECON (offer):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bid в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

bid Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文