Sales в PONS речника

Преводи за Sales в Английски»bg речника

1. sale COM (exchange of property):

cash(-down) sale

2. sale ECON (the act of selling):

5. sale COM, LAW (deal):

6. sale FIN (revenue):

Sales Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文