Penalty в PONS речника

Преводи за Penalty в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. penalty LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Penalty в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Penalty Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文