Happy в PONS речника

Преводи за Happy в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. happy (feeling very good):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Happy в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Happy Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文