Conditions в PONS речника

Преводи за Conditions в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. condition a. ECON (state):

3. condition pl (circumstances):

4. condition LAW (stipulation):

Преводи за Conditions в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Conditions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文