Authority в PONS речника

Преводи за Authority в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. authority no pl (right to control):

2. authority (statement of confession):

7. authority admin (department, organization):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Authority в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Authority Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文