Administration в PONS речника

Преводи за Administration в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. administration no pl LAW, INFOR:

Преводи за Administration в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Administration Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文