Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iqueue-jump
youqueue-jump
he/she/itqueue-jumps
wequeue-jump
youqueue-jump
theyqueue-jump

Past

Iqueue-jumped
youqueue-jumped
he/she/itqueue-jumped
wequeue-jumped
youqueue-jumped
theyqueue-jumped

Present Perfect

Ihavequeue-jumped
youhavequeue-jumped
he/she/ithasqueue-jumped
wehavequeue-jumped
youhavequeue-jumped
theyhavequeue-jumped

Past Perfect

Ihadqueue-jumped
youhadqueue-jumped
he/she/ithadqueue-jumped
wehadqueue-jumped
youhadqueue-jumped
theyhadqueue-jumped

Will-Future

Iwillqueue-jump
youwillqueue-jump
he/she/itwillqueue-jump
wewillqueue-jump
youwillqueue-jump
theywillqueue-jump

Going to-Future

Iamgoing toqueue-jump
youaregoing toqueue-jump
he/she/itisgoing toqueue-jump
wearegoing toqueue-jump
youaregoing toqueue-jump
theyaregoing toqueue-jump

Future Perfect

Iwill havequeue-jumped
youwill havequeue-jumped
he/she/itwill havequeue-jumped
wewill havequeue-jumped
youwill havequeue-jumped
theywill havequeue-jumped
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamqueue-jumping
youarequeue-jumping
he/she/itisqueue-jumping
wearequeue-jumping
youarequeue-jumping
theyarequeue-jumping

Past

Iwasqueue-jumping
youwerequeue-jumping
he/she/itwasqueue-jumping
wewerequeue-jumping
youwerequeue-jumping
theywerequeue-jumping

Present Perfect

Ihave beenqueue-jumping
youhave beenqueue-jumping
he/she/ithas beenqueue-jumping
wehave beenqueue-jumping
youhave beenqueue-jumping
theyhave beenqueue-jumping

Past Perfect

Ihad beenqueue-jumping
youhad beenqueue-jumping
he/she/ithad beenqueue-jumping
wehad beenqueue-jumping
youhad beenqueue-jumping
theyhad beenqueue-jumping

Will-Future

Iwill bequeue-jumping
youwill bequeue-jumping
he/she/itwill bequeue-jumping
wewill bequeue-jumping
youwill bequeue-jumping
theywill bequeue-jumping

Going to-Future

Iamgoing to bequeue-jumping
youaregoing to bequeue-jumping
he/she/itisgoing to bequeue-jumping
wearegoing to bequeue-jumping
youaregoing to bequeue-jumping
theyaregoing to bequeue-jumping

Future Perfect

Iwill have beenqueue-jumping
youwill have beenqueue-jumping
he/she/itwill have beenqueue-jumping
wewill have beenqueue-jumping
youwill have beenqueue-jumping
theywill have beenqueue-jumping
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldqueue-jump
youwouldqueue-jump
he/she/itwouldqueue-jump
wewouldqueue-jump
youwouldqueue-jump
theywouldqueue-jump

Conditional Past

Iwould havequeue-jumped
youwould havequeue-jumped
he/she/itwould havequeue-jumped
wewould havequeue-jumped
youwould havequeue-jumped
theywould havequeue-jumped
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

queue-jump
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

queue-jumping

Past Participle

queue-jumped
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文