Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Ioverprint
youoverprint
he/she/itoverprints
weoverprint
youoverprint
theyoverprint

Past

Ioverprinted
youoverprinted
he/she/itoverprinted
weoverprinted
youoverprinted
theyoverprinted

Present Perfect

Ihaveoverprinted
youhaveoverprinted
he/she/ithasoverprinted
wehaveoverprinted
youhaveoverprinted
theyhaveoverprinted

Past Perfect

Ihadoverprinted
youhadoverprinted
he/she/ithadoverprinted
wehadoverprinted
youhadoverprinted
theyhadoverprinted

Will-Future

Iwilloverprint
youwilloverprint
he/she/itwilloverprint
wewilloverprint
youwilloverprint
theywilloverprint

Going to-Future

Iamgoing tooverprint
youaregoing tooverprint
he/she/itisgoing tooverprint
wearegoing tooverprint
youaregoing tooverprint
theyaregoing tooverprint

Future Perfect

Iwill haveoverprinted
youwill haveoverprinted
he/she/itwill haveoverprinted
wewill haveoverprinted
youwill haveoverprinted
theywill haveoverprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamoverprinting
youareoverprinting
he/she/itisoverprinting
weareoverprinting
youareoverprinting
theyareoverprinting

Past

Iwasoverprinting
youwereoverprinting
he/she/itwasoverprinting
wewereoverprinting
youwereoverprinting
theywereoverprinting

Present Perfect

Ihave beenoverprinting
youhave beenoverprinting
he/she/ithas beenoverprinting
wehave beenoverprinting
youhave beenoverprinting
theyhave beenoverprinting

Past Perfect

Ihad beenoverprinting
youhad beenoverprinting
he/she/ithad beenoverprinting
wehad beenoverprinting
youhad beenoverprinting
theyhad beenoverprinting

Will-Future

Iwill beoverprinting
youwill beoverprinting
he/she/itwill beoverprinting
wewill beoverprinting
youwill beoverprinting
theywill beoverprinting

Going to-Future

Iamgoing to beoverprinting
youaregoing to beoverprinting
he/she/itisgoing to beoverprinting
wearegoing to beoverprinting
youaregoing to beoverprinting
theyaregoing to beoverprinting

Future Perfect

Iwill have beenoverprinting
youwill have beenoverprinting
he/she/itwill have beenoverprinting
wewill have beenoverprinting
youwill have beenoverprinting
theywill have beenoverprinting
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldoverprint
youwouldoverprint
he/she/itwouldoverprint
wewouldoverprint
youwouldoverprint
theywouldoverprint

Conditional Past

Iwould haveoverprinted
youwould haveoverprinted
he/she/itwould haveoverprinted
wewould haveoverprinted
youwould haveoverprinted
theywould haveoverprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

overprint
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

overprinting

Past Participle

overprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文