Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Ijump at
youjump at
he/she/itjumps at
wejump at
youjump at
theyjump at

Past

Ijumped at
youjumped at
he/she/itjumped at
wejumped at
youjumped at
theyjumped at

Present Perfect

Ihavejumped at
youhavejumped at
he/she/ithasjumped at
wehavejumped at
youhavejumped at
theyhavejumped at

Past Perfect

Ihadjumped at
youhadjumped at
he/she/ithadjumped at
wehadjumped at
youhadjumped at
theyhadjumped at

Will-Future

Iwilljump at
youwilljump at
he/she/itwilljump at
wewilljump at
youwilljump at
theywilljump at

Going to-Future

Iamgoing tojump at
youaregoing tojump at
he/she/itisgoing tojump at
wearegoing tojump at
youaregoing tojump at
theyaregoing tojump at

Future Perfect

Iwill havejumped at
youwill havejumped at
he/she/itwill havejumped at
wewill havejumped at
youwill havejumped at
theywill havejumped at
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamjumping at
youarejumping at
he/she/itisjumping at
wearejumping at
youarejumping at
theyarejumping at

Past

Iwasjumping at
youwerejumping at
he/she/itwasjumping at
wewerejumping at
youwerejumping at
theywerejumping at

Present Perfect

Ihave beenjumping at
youhave beenjumping at
he/she/ithas beenjumping at
wehave beenjumping at
youhave beenjumping at
theyhave beenjumping at

Past Perfect

Ihad beenjumping at
youhad beenjumping at
he/she/ithad beenjumping at
wehad beenjumping at
youhad beenjumping at
theyhad beenjumping at

Will-Future

Iwill bejumping at
youwill bejumping at
he/she/itwill bejumping at
wewill bejumping at
youwill bejumping at
theywill bejumping at

Going to-Future

Iamgoing to bejumping at
youaregoing to bejumping at
he/she/itisgoing to bejumping at
wearegoing to bejumping at
youaregoing to bejumping at
theyaregoing to bejumping at

Future Perfect

Iwill have beenjumping at
youwill have beenjumping at
he/she/itwill have beenjumping at
wewill have beenjumping at
youwill have beenjumping at
theywill have beenjumping at
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldjump at
youwouldjump at
he/she/itwouldjump at
wewouldjump at
youwouldjump at
theywouldjump at

Conditional Past

Iwould havejumped at
youwould havejumped at
he/she/itwould havejumped at
wewould havejumped at
youwould havejumped at
theywould havejumped at
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

jump at
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

jumping at

Past Participle

jumped at
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文