Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iflick out
youflick out
he/she/itflicks out
weflick out
youflick out
theyflick out

Past

Iflicked out
youflicked out
he/she/itflicked out
weflicked out
youflicked out
theyflicked out

Present Perfect

Ihaveflicked out
youhaveflicked out
he/she/ithasflicked out
wehaveflicked out
youhaveflicked out
theyhaveflicked out

Past Perfect

Ihadflicked out
youhadflicked out
he/she/ithadflicked out
wehadflicked out
youhadflicked out
theyhadflicked out

Will-Future

Iwillflick out
youwillflick out
he/she/itwillflick out
wewillflick out
youwillflick out
theywillflick out

Going to-Future

Iamgoing toflick out
youaregoing toflick out
he/she/itisgoing toflick out
wearegoing toflick out
youaregoing toflick out
theyaregoing toflick out

Future Perfect

Iwill haveflicked out
youwill haveflicked out
he/she/itwill haveflicked out
wewill haveflicked out
youwill haveflicked out
theywill haveflicked out
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamflicking out
youareflicking out
he/she/itisflicking out
weareflicking out
youareflicking out
theyareflicking out

Past

Iwasflicking out
youwereflicking out
he/she/itwasflicking out
wewereflicking out
youwereflicking out
theywereflicking out

Present Perfect

Ihave beenflicking out
youhave beenflicking out
he/she/ithas beenflicking out
wehave beenflicking out
youhave beenflicking out
theyhave beenflicking out

Past Perfect

Ihad beenflicking out
youhad beenflicking out
he/she/ithad beenflicking out
wehad beenflicking out
youhad beenflicking out
theyhad beenflicking out

Will-Future

Iwill beflicking out
youwill beflicking out
he/she/itwill beflicking out
wewill beflicking out
youwill beflicking out
theywill beflicking out

Going to-Future

Iamgoing to beflicking out
youaregoing to beflicking out
he/she/itisgoing to beflicking out
wearegoing to beflicking out
youaregoing to beflicking out
theyaregoing to beflicking out

Future Perfect

Iwill have beenflicking out
youwill have beenflicking out
he/she/itwill have beenflicking out
wewill have beenflicking out
youwill have beenflicking out
theywill have beenflicking out
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldflick out
youwouldflick out
he/she/itwouldflick out
wewouldflick out
youwouldflick out
theywouldflick out

Conditional Past

Iwould haveflicked out
youwould haveflicked out
he/she/itwould haveflicked out
wewould haveflicked out
youwould haveflicked out
theywould haveflicked out
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

flick out
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

flicking out

Past Participle

flicked out
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文