Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Ibring off
youbring off
he/she/itbrings off
webring off
youbring off
theybring off

Past

Ibrought off
youbrought off
he/she/itbrought off
webrought off
youbrought off
theybrought off

Present Perfect

Ihavebrought off
youhavebrought off
he/she/ithasbrought off
wehavebrought off
youhavebrought off
theyhavebrought off

Past Perfect

Ihadbrought off
youhadbrought off
he/she/ithadbrought off
wehadbrought off
youhadbrought off
theyhadbrought off

Will-Future

Iwillbring off
youwillbring off
he/she/itwillbring off
wewillbring off
youwillbring off
theywillbring off

Going to-Future

Iamgoing tobring off
youaregoing tobring off
he/she/itisgoing tobring off
wearegoing tobring off
youaregoing tobring off
theyaregoing tobring off

Future Perfect

Iwill havebrought off
youwill havebrought off
he/she/itwill havebrought off
wewill havebrought off
youwill havebrought off
theywill havebrought off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iambringing off
youarebringing off
he/she/itisbringing off
wearebringing off
youarebringing off
theyarebringing off

Past

Iwasbringing off
youwerebringing off
he/she/itwasbringing off
wewerebringing off
youwerebringing off
theywerebringing off

Present Perfect

Ihave beenbringing off
youhave beenbringing off
he/she/ithas beenbringing off
wehave beenbringing off
youhave beenbringing off
theyhave beenbringing off

Past Perfect

Ihad beenbringing off
youhad beenbringing off
he/she/ithad beenbringing off
wehad beenbringing off
youhad beenbringing off
theyhad beenbringing off

Will-Future

Iwill bebringing off
youwill bebringing off
he/she/itwill bebringing off
wewill bebringing off
youwill bebringing off
theywill bebringing off

Going to-Future

Iamgoing to bebringing off
youaregoing to bebringing off
he/she/itisgoing to bebringing off
wearegoing to bebringing off
youaregoing to bebringing off
theyaregoing to bebringing off

Future Perfect

Iwill have beenbringing off
youwill have beenbringing off
he/she/itwill have beenbringing off
wewill have beenbringing off
youwill have beenbringing off
theywill have beenbringing off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldbring off
youwouldbring off
he/she/itwouldbring off
wewouldbring off
youwouldbring off
theywouldbring off

Conditional Past

Iwould havebrought off
youwould havebrought off
he/she/itwould havebrought off
wewould havebrought off
youwould havebrought off
theywould havebrought off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

bring off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

bringing off

Past Participle

brought off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文