Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Ibrick off
youbrick off
he/she/itbricks off
webrick off
youbrick off
theybrick off

Past

Ibricked off
youbricked off
he/she/itbricked off
webricked off
youbricked off
theybricked off

Present Perfect

Ihavebricked off
youhavebricked off
he/she/ithasbricked off
wehavebricked off
youhavebricked off
theyhavebricked off

Past Perfect

Ihadbricked off
youhadbricked off
he/she/ithadbricked off
wehadbricked off
youhadbricked off
theyhadbricked off

Will-Future

Iwillbrick off
youwillbrick off
he/she/itwillbrick off
wewillbrick off
youwillbrick off
theywillbrick off

Going to-Future

Iamgoing tobrick off
youaregoing tobrick off
he/she/itisgoing tobrick off
wearegoing tobrick off
youaregoing tobrick off
theyaregoing tobrick off

Future Perfect

Iwill havebricked off
youwill havebricked off
he/she/itwill havebricked off
wewill havebricked off
youwill havebricked off
theywill havebricked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iambricking off
youarebricking off
he/she/itisbricking off
wearebricking off
youarebricking off
theyarebricking off

Past

Iwasbricking off
youwerebricking off
he/she/itwasbricking off
wewerebricking off
youwerebricking off
theywerebricking off

Present Perfect

Ihave beenbricking off
youhave beenbricking off
he/she/ithas beenbricking off
wehave beenbricking off
youhave beenbricking off
theyhave beenbricking off

Past Perfect

Ihad beenbricking off
youhad beenbricking off
he/she/ithad beenbricking off
wehad beenbricking off
youhad beenbricking off
theyhad beenbricking off

Will-Future

Iwill bebricking off
youwill bebricking off
he/she/itwill bebricking off
wewill bebricking off
youwill bebricking off
theywill bebricking off

Going to-Future

Iamgoing to bebricking off
youaregoing to bebricking off
he/she/itisgoing to bebricking off
wearegoing to bebricking off
youaregoing to bebricking off
theyaregoing to bebricking off

Future Perfect

Iwill have beenbricking off
youwill have beenbricking off
he/she/itwill have beenbricking off
wewill have beenbricking off
youwill have beenbricking off
theywill have beenbricking off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldbrick off
youwouldbrick off
he/she/itwouldbrick off
wewouldbrick off
youwouldbrick off
theywouldbrick off

Conditional Past

Iwould havebricked off
youwould havebricked off
he/she/itwould havebricked off
wewould havebricked off
youwould havebricked off
theywould havebricked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

brick off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

bricking off

Past Participle

bricked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文