Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iblueprint
youblueprint
he/she/itblueprints
weblueprint
youblueprint
theyblueprint

Past

Iblueprinted
youblueprinted
he/she/itblueprinted
weblueprinted
youblueprinted
theyblueprinted

Present Perfect

Ihaveblueprinted
youhaveblueprinted
he/she/ithasblueprinted
wehaveblueprinted
youhaveblueprinted
theyhaveblueprinted

Past Perfect

Ihadblueprinted
youhadblueprinted
he/she/ithadblueprinted
wehadblueprinted
youhadblueprinted
theyhadblueprinted

Will-Future

Iwillblueprint
youwillblueprint
he/she/itwillblueprint
wewillblueprint
youwillblueprint
theywillblueprint

Going to-Future

Iamgoing toblueprint
youaregoing toblueprint
he/she/itisgoing toblueprint
wearegoing toblueprint
youaregoing toblueprint
theyaregoing toblueprint

Future Perfect

Iwill haveblueprinted
youwill haveblueprinted
he/she/itwill haveblueprinted
wewill haveblueprinted
youwill haveblueprinted
theywill haveblueprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamblueprinting
youareblueprinting
he/she/itisblueprinting
weareblueprinting
youareblueprinting
theyareblueprinting

Past

Iwasblueprinting
youwereblueprinting
he/she/itwasblueprinting
wewereblueprinting
youwereblueprinting
theywereblueprinting

Present Perfect

Ihave beenblueprinting
youhave beenblueprinting
he/she/ithas beenblueprinting
wehave beenblueprinting
youhave beenblueprinting
theyhave beenblueprinting

Past Perfect

Ihad beenblueprinting
youhad beenblueprinting
he/she/ithad beenblueprinting
wehad beenblueprinting
youhad beenblueprinting
theyhad beenblueprinting

Will-Future

Iwill beblueprinting
youwill beblueprinting
he/she/itwill beblueprinting
wewill beblueprinting
youwill beblueprinting
theywill beblueprinting

Going to-Future

Iamgoing to beblueprinting
youaregoing to beblueprinting
he/she/itisgoing to beblueprinting
wearegoing to beblueprinting
youaregoing to beblueprinting
theyaregoing to beblueprinting

Future Perfect

Iwill have beenblueprinting
youwill have beenblueprinting
he/she/itwill have beenblueprinting
wewill have beenblueprinting
youwill have beenblueprinting
theywill have beenblueprinting
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldblueprint
youwouldblueprint
he/she/itwouldblueprint
wewouldblueprint
youwouldblueprint
theywouldblueprint

Conditional Past

Iwould haveblueprinted
youwould haveblueprinted
he/she/itwould haveblueprinted
wewould haveblueprinted
youwould haveblueprinted
theywould haveblueprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

blueprint
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

blueprinting

Past Participle

blueprinted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文