Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iblock off
youblock off
he/she/itblocks off
weblock off
youblock off
theyblock off

Past

Iblocked off
youblocked off
he/she/itblocked off
weblocked off
youblocked off
theyblocked off

Present Perfect

Ihaveblocked off
youhaveblocked off
he/she/ithasblocked off
wehaveblocked off
youhaveblocked off
theyhaveblocked off

Past Perfect

Ihadblocked off
youhadblocked off
he/she/ithadblocked off
wehadblocked off
youhadblocked off
theyhadblocked off

Will-Future

Iwillblock off
youwillblock off
he/she/itwillblock off
wewillblock off
youwillblock off
theywillblock off

Going to-Future

Iamgoing toblock off
youaregoing toblock off
he/she/itisgoing toblock off
wearegoing toblock off
youaregoing toblock off
theyaregoing toblock off

Future Perfect

Iwill haveblocked off
youwill haveblocked off
he/she/itwill haveblocked off
wewill haveblocked off
youwill haveblocked off
theywill haveblocked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamblocking off
youareblocking off
he/she/itisblocking off
weareblocking off
youareblocking off
theyareblocking off

Past

Iwasblocking off
youwereblocking off
he/she/itwasblocking off
wewereblocking off
youwereblocking off
theywereblocking off

Present Perfect

Ihave beenblocking off
youhave beenblocking off
he/she/ithas beenblocking off
wehave beenblocking off
youhave beenblocking off
theyhave beenblocking off

Past Perfect

Ihad beenblocking off
youhad beenblocking off
he/she/ithad beenblocking off
wehad beenblocking off
youhad beenblocking off
theyhad beenblocking off

Will-Future

Iwill beblocking off
youwill beblocking off
he/she/itwill beblocking off
wewill beblocking off
youwill beblocking off
theywill beblocking off

Going to-Future

Iamgoing to beblocking off
youaregoing to beblocking off
he/she/itisgoing to beblocking off
wearegoing to beblocking off
youaregoing to beblocking off
theyaregoing to beblocking off

Future Perfect

Iwill have beenblocking off
youwill have beenblocking off
he/she/itwill have beenblocking off
wewill have beenblocking off
youwill have beenblocking off
theywill have beenblocking off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldblock off
youwouldblock off
he/she/itwouldblock off
wewouldblock off
youwouldblock off
theywouldblock off

Conditional Past

Iwould haveblocked off
youwould haveblocked off
he/she/itwould haveblocked off
wewould haveblocked off
youwould haveblocked off
theywould haveblocked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

block off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

blocking off

Past Participle

blocked off
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文