Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iblacklist
youblacklist
he/she/itblacklists
weblacklist
youblacklist
theyblacklist

Past

Iblacklisted
youblacklisted
he/she/itblacklisted
weblacklisted
youblacklisted
theyblacklisted

Present Perfect

Ihaveblacklisted
youhaveblacklisted
he/she/ithasblacklisted
wehaveblacklisted
youhaveblacklisted
theyhaveblacklisted

Past Perfect

Ihadblacklisted
youhadblacklisted
he/she/ithadblacklisted
wehadblacklisted
youhadblacklisted
theyhadblacklisted

Will-Future

Iwillblacklist
youwillblacklist
he/she/itwillblacklist
wewillblacklist
youwillblacklist
theywillblacklist

Going to-Future

Iamgoing toblacklist
youaregoing toblacklist
he/she/itisgoing toblacklist
wearegoing toblacklist
youaregoing toblacklist
theyaregoing toblacklist

Future Perfect

Iwill haveblacklisted
youwill haveblacklisted
he/she/itwill haveblacklisted
wewill haveblacklisted
youwill haveblacklisted
theywill haveblacklisted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamblacklisting
youareblacklisting
he/she/itisblacklisting
weareblacklisting
youareblacklisting
theyareblacklisting

Past

Iwasblacklisting
youwereblacklisting
he/she/itwasblacklisting
wewereblacklisting
youwereblacklisting
theywereblacklisting

Present Perfect

Ihave beenblacklisting
youhave beenblacklisting
he/she/ithas beenblacklisting
wehave beenblacklisting
youhave beenblacklisting
theyhave beenblacklisting

Past Perfect

Ihad beenblacklisting
youhad beenblacklisting
he/she/ithad beenblacklisting
wehad beenblacklisting
youhad beenblacklisting
theyhad beenblacklisting

Will-Future

Iwill beblacklisting
youwill beblacklisting
he/she/itwill beblacklisting
wewill beblacklisting
youwill beblacklisting
theywill beblacklisting

Going to-Future

Iamgoing to beblacklisting
youaregoing to beblacklisting
he/she/itisgoing to beblacklisting
wearegoing to beblacklisting
youaregoing to beblacklisting
theyaregoing to beblacklisting

Future Perfect

Iwill have beenblacklisting
youwill have beenblacklisting
he/she/itwill have beenblacklisting
wewill have beenblacklisting
youwill have beenblacklisting
theywill have beenblacklisting
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldblacklist
youwouldblacklist
he/she/itwouldblacklist
wewouldblacklist
youwouldblacklist
theywouldblacklist

Conditional Past

Iwould haveblacklisted
youwould haveblacklisted
he/she/itwould haveblacklisted
wewould haveblacklisted
youwould haveblacklisted
theywould haveblacklisted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

blacklist
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

blacklisting

Past Participle

blacklisted
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文