Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iblackjack
youblackjack
he/she/itblackjacks
weblackjack
youblackjack
theyblackjack

Past

Iblackjacked
youblackjacked
he/she/itblackjacked
weblackjacked
youblackjacked
theyblackjacked

Present Perfect

Ihaveblackjacked
youhaveblackjacked
he/she/ithasblackjacked
wehaveblackjacked
youhaveblackjacked
theyhaveblackjacked

Past Perfect

Ihadblackjacked
youhadblackjacked
he/she/ithadblackjacked
wehadblackjacked
youhadblackjacked
theyhadblackjacked

Will-Future

Iwillblackjack
youwillblackjack
he/she/itwillblackjack
wewillblackjack
youwillblackjack
theywillblackjack

Going to-Future

Iamgoing toblackjack
youaregoing toblackjack
he/she/itisgoing toblackjack
wearegoing toblackjack
youaregoing toblackjack
theyaregoing toblackjack

Future Perfect

Iwill haveblackjacked
youwill haveblackjacked
he/she/itwill haveblackjacked
wewill haveblackjacked
youwill haveblackjacked
theywill haveblackjacked
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamblackjacking
youareblackjacking
he/she/itisblackjacking
weareblackjacking
youareblackjacking
theyareblackjacking

Past

Iwasblackjacking
youwereblackjacking
he/she/itwasblackjacking
wewereblackjacking
youwereblackjacking
theywereblackjacking

Present Perfect

Ihave beenblackjacking
youhave beenblackjacking
he/she/ithas beenblackjacking
wehave beenblackjacking
youhave beenblackjacking
theyhave beenblackjacking

Past Perfect

Ihad beenblackjacking
youhad beenblackjacking
he/she/ithad beenblackjacking
wehad beenblackjacking
youhad beenblackjacking
theyhad beenblackjacking

Will-Future

Iwill beblackjacking
youwill beblackjacking
he/she/itwill beblackjacking
wewill beblackjacking
youwill beblackjacking
theywill beblackjacking

Going to-Future

Iamgoing to beblackjacking
youaregoing to beblackjacking
he/she/itisgoing to beblackjacking
wearegoing to beblackjacking
youaregoing to beblackjacking
theyaregoing to beblackjacking

Future Perfect

Iwill have beenblackjacking
youwill have beenblackjacking
he/she/itwill have beenblackjacking
wewill have beenblackjacking
youwill have beenblackjacking
theywill have beenblackjacking
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldblackjack
youwouldblackjack
he/she/itwouldblackjack
wewouldblackjack
youwouldblackjack
theywouldblackjack

Conditional Past

Iwould haveblackjacked
youwould haveblackjacked
he/she/itwould haveblackjacked
wewould haveblackjacked
youwould haveblackjacked
theywould haveblackjacked
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

blackjack
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

blackjacking

Past Participle

blackjacked
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文