Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iblackball
youblackball
he/she/itblackballs
weblackball
youblackball
theyblackball

Past

Iblackballed
youblackballed
he/she/itblackballed
weblackballed
youblackballed
theyblackballed

Present Perfect

Ihaveblackballed
youhaveblackballed
he/she/ithasblackballed
wehaveblackballed
youhaveblackballed
theyhaveblackballed

Past Perfect

Ihadblackballed
youhadblackballed
he/she/ithadblackballed
wehadblackballed
youhadblackballed
theyhadblackballed

Will-Future

Iwillblackball
youwillblackball
he/she/itwillblackball
wewillblackball
youwillblackball
theywillblackball

Going to-Future

Iamgoing toblackball
youaregoing toblackball
he/she/itisgoing toblackball
wearegoing toblackball
youaregoing toblackball
theyaregoing toblackball

Future Perfect

Iwill haveblackballed
youwill haveblackballed
he/she/itwill haveblackballed
wewill haveblackballed
youwill haveblackballed
theywill haveblackballed
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamblackballing
youareblackballing
he/she/itisblackballing
weareblackballing
youareblackballing
theyareblackballing

Past

Iwasblackballing
youwereblackballing
he/she/itwasblackballing
wewereblackballing
youwereblackballing
theywereblackballing

Present Perfect

Ihave beenblackballing
youhave beenblackballing
he/she/ithas beenblackballing
wehave beenblackballing
youhave beenblackballing
theyhave beenblackballing

Past Perfect

Ihad beenblackballing
youhad beenblackballing
he/she/ithad beenblackballing
wehad beenblackballing
youhad beenblackballing
theyhad beenblackballing

Will-Future

Iwill beblackballing
youwill beblackballing
he/she/itwill beblackballing
wewill beblackballing
youwill beblackballing
theywill beblackballing

Going to-Future

Iamgoing to beblackballing
youaregoing to beblackballing
he/she/itisgoing to beblackballing
wearegoing to beblackballing
youaregoing to beblackballing
theyaregoing to beblackballing

Future Perfect

Iwill have beenblackballing
youwill have beenblackballing
he/she/itwill have beenblackballing
wewill have beenblackballing
youwill have beenblackballing
theywill have beenblackballing
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldblackball
youwouldblackball
he/she/itwouldblackball
wewouldblackball
youwouldblackball
theywouldblackball

Conditional Past

Iwould haveblackballed
youwould haveblackballed
he/she/itwould haveblackballed
wewould haveblackballed
youwould haveblackballed
theywould haveblackballed
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

blackball
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

blackballing

Past Participle

blackballed
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文