Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Ibelong to
youbelong to
he/she/itbelongs to
webelong to
youbelong to
theybelong to

Past

Ibelonged to
youbelonged to
he/she/itbelonged to
webelonged to
youbelonged to
theybelonged to

Present Perfect

Ihavebelonged to
youhavebelonged to
he/she/ithasbelonged to
wehavebelonged to
youhavebelonged to
theyhavebelonged to

Past Perfect

Ihadbelonged to
youhadbelonged to
he/she/ithadbelonged to
wehadbelonged to
youhadbelonged to
theyhadbelonged to

Will-Future

Iwillbelong to
youwillbelong to
he/she/itwillbelong to
wewillbelong to
youwillbelong to
theywillbelong to

Going to-Future

Iamgoing tobelong to
youaregoing tobelong to
he/she/itisgoing tobelong to
wearegoing tobelong to
youaregoing tobelong to
theyaregoing tobelong to

Future Perfect

Iwill havebelonged to
youwill havebelonged to
he/she/itwill havebelonged to
wewill havebelonged to
youwill havebelonged to
theywill havebelonged to
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iambelonging to
youarebelonging to
he/she/itisbelonging to
wearebelonging to
youarebelonging to
theyarebelonging to

Past

Iwasbelonging to
youwerebelonging to
he/she/itwasbelonging to
wewerebelonging to
youwerebelonging to
theywerebelonging to

Present Perfect

Ihave beenbelonging to
youhave beenbelonging to
he/she/ithas beenbelonging to
wehave beenbelonging to
youhave beenbelonging to
theyhave beenbelonging to

Past Perfect

Ihad beenbelonging to
youhad beenbelonging to
he/she/ithad beenbelonging to
wehad beenbelonging to
youhad beenbelonging to
theyhad beenbelonging to

Will-Future

Iwill bebelonging to
youwill bebelonging to
he/she/itwill bebelonging to
wewill bebelonging to
youwill bebelonging to
theywill bebelonging to

Going to-Future

Iamgoing to bebelonging to
youaregoing to bebelonging to
he/she/itisgoing to bebelonging to
wearegoing to bebelonging to
youaregoing to bebelonging to
theyaregoing to bebelonging to

Future Perfect

Iwill have beenbelonging to
youwill have beenbelonging to
he/she/itwill have beenbelonging to
wewill have beenbelonging to
youwill have beenbelonging to
theywill have beenbelonging to
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldbelong to
youwouldbelong to
he/she/itwouldbelong to
wewouldbelong to
youwouldbelong to
theywouldbelong to

Conditional Past

Iwould havebelonged to
youwould havebelonged to
he/she/itwould havebelonged to
wewould havebelonged to
youwould havebelonged to
theywould havebelonged to
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

belong to
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

belonging to

Past Participle

belonged to
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文