Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iback away
youback away
he/she/itbacks away
weback away
youback away
theyback away

Past

Ibacked away
youbacked away
he/she/itbacked away
webacked away
youbacked away
theybacked away

Present Perfect

Ihavebacked away
youhavebacked away
he/she/ithasbacked away
wehavebacked away
youhavebacked away
theyhavebacked away

Past Perfect

Ihadbacked away
youhadbacked away
he/she/ithadbacked away
wehadbacked away
youhadbacked away
theyhadbacked away

Will-Future

Iwillback away
youwillback away
he/she/itwillback away
wewillback away
youwillback away
theywillback away

Going to-Future

Iamgoing toback away
youaregoing toback away
he/she/itisgoing toback away
wearegoing toback away
youaregoing toback away
theyaregoing toback away

Future Perfect

Iwill havebacked away
youwill havebacked away
he/she/itwill havebacked away
wewill havebacked away
youwill havebacked away
theywill havebacked away
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iambacking away
youarebacking away
he/she/itisbacking away
wearebacking away
youarebacking away
theyarebacking away

Past

Iwasbacking away
youwerebacking away
he/she/itwasbacking away
wewerebacking away
youwerebacking away
theywerebacking away

Present Perfect

Ihave beenbacking away
youhave beenbacking away
he/she/ithas beenbacking away
wehave beenbacking away
youhave beenbacking away
theyhave beenbacking away

Past Perfect

Ihad beenbacking away
youhad beenbacking away
he/she/ithad beenbacking away
wehad beenbacking away
youhad beenbacking away
theyhad beenbacking away

Will-Future

Iwill bebacking away
youwill bebacking away
he/she/itwill bebacking away
wewill bebacking away
youwill bebacking away
theywill bebacking away

Going to-Future

Iamgoing to bebacking away
youaregoing to bebacking away
he/she/itisgoing to bebacking away
wearegoing to bebacking away
youaregoing to bebacking away
theyaregoing to bebacking away

Future Perfect

Iwill have beenbacking away
youwill have beenbacking away
he/she/itwill have beenbacking away
wewill have beenbacking away
youwill have beenbacking away
theywill have beenbacking away
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldback away
youwouldback away
he/she/itwouldback away
wewouldback away
youwouldback away
theywouldback away

Conditional Past

Iwould havebacked away
youwould havebacked away
he/she/itwould havebacked away
wewould havebacked away
youwould havebacked away
theywould havebacked away
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

back away
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

backing away

Past Participle

backed away
Намерихте грешка? Радваме се на Вашите отзиви. Натиснете тук!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文